Erratum van 03 juli 2005
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten. Errata

bron
federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000475
pub.
02/08/2005
prom.
03/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


3 JULI 2005. - Wet tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten. Errata


In het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2005, 2e editie, moeten volgende errata worden aangebracht : - bl. 33537, de 4e alinea moet gelezen worden als volgt : « De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : » in plaats van : « De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : »; - bl. 33547, na de woorden « Van Koningswege : » moet worden toegevoegd : « De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^