Erratum van 04 juli 2002
gepubliceerd op 04 oktober 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning. - Erratum

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027915
pub.
04/10/2002
prom.
04/07/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


4 JULI 2002. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning. - Erratum


Paragraaf 2, 5°, van bijlage XVI bij bovenvermeld besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2002 op de bladzijden 42362 en volgende, dient als volgt te worden gelezen : « De opvulkosten voor de werken die uitgevoerd moeten worden tot 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de vergunning uitvoerbaar is geworden, en de formule voor de herziening van de borgtochtstelling die de aanvrager aanbeveelt (formule van de oppervlakte of van het volume overeenkomstig de sectorale voorwaarden) ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^