Erratum van 04 november 1997
gepubliceerd op 13 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning. - Erratum

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035919
pub.
13/08/1998
prom.
04/11/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


4 NOVEMBER 1997. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning. - Erratum


1. Belgisch Staatsblad van 28 februari 1998, onderaan bladzijde 5515. Onder nummer 11 van bijlage 3 komt in de kader na « Nee » volgende zinsnede « , ik alleen wens op de hoogte gebracht te worden ». 2. Belgisch Staatsblad van 28 februari 1998, bovenaan bladzijde 5529. De titel van het formulier onder « Annexe 3 » dient le luiden : « Demande d'un permis de bâtir lequel exige une composition élaborée de dossier » in plaats van « Demande d'un permis de bâtir pour les travaux techniques et/ou d'aménagement de terrain ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^