Erratum van 07 april 2005
gepubliceerd op 20 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit van 7 april 2005 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot toekenning van een aanvullende vergoeding ten gun

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005012135
pub.
20/06/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit van 7 april 2005 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers in geval van ontslag vanaf 58 jaar voor het personeel van de « centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle » erkend door « l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (AWIPH) ». - Erratum


« Belgisch Staatsblad » van 3 mei 2005, Ed.2.

In het koninklijk besluit : - bladzijde 20770, 1e regel, lezen « 22 april 2005 » in plaats van « 7 april 2005 », en - bladzijde 20770, na artikel 2, lezen « Gegeven te Brussel, 22 april 2005 » in plaats van « Gegeven te Brussel, 7 april 2005 ».

In de bijlage van het koninklijk besluit, - bladzijde 20772, na artikel 12 : lezen « Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2005 » in plaats van « Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2005 » en - bladzijde 20772, artikel 12, Nederlandse tekst, 2e regel : lezen « bepaalde tijd » in plaats van « onbepaalde tijd »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^