Erratum van 07 april 2019
gepubliceerd op 06 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal. - Errata

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202197
pub.
06/05/2019
prom.
07/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202197

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


7 APRIL 2019. - Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal. - Errata


In het Belgisch Staatsblad nr. 88 van 19 april 2019, worden volgende wijzigingen aangebracht: - blz. 39497, onder « Nota », het volgende lezen: _______ Nota (1) De Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Doc 54 3464/ (2018/2019): 001: Wetsvoorstel van de heren Vercamer, Spooren, Clarinval, Lachaert en Van Quickenborne en de dames Lanjri en de Coster-Bauchau. 002: Amendementen. 003: Verslag in eerste lezing. 004: Artikelen aangenomen in eerste lezing. 005: Amendementen. 006: Verslag van de tweede lezing. 007: Tekst aangenomen in tweede lezing door de Commissie. 008: Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Integraal verslag: 28 maart 2019


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^