Erratum van 07 december 2017
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministeriële omzendbrief tot regeling van het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten. - Erratum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018030781
pub.
10/04/2018
prom.
07/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030781

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


7 DECEMBER 2017. - Ministeriële omzendbrief tot regeling van het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2018, eerste editie, akte nr. 2018/11325, blz. 30656, laatste woord van 3° van Titel 7, Hoofdstuk 7.1 - Algemene bepaling, Nederlandse tekst, dient gelezen te worden : "vluchtoperatie" en niet "vluchtprestatie".

In het Hoofdstuk 7.5 - Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de bestuurder van een RPA, derde lid, 1°, blz. 30657, Nederlandse tekst, dient gelezen te worden : "bieden" en niet "biedt".


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^