Erratum van 07 juni 2001
gepubliceerd op 12 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de sociale voordelen. - Erratum

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029421
pub.
12/09/2001
prom.
07/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


7 JUNI 2001. - Decreet betreffende de sociale voordelen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2001, blz. 22040, moet in artikel 2, 1 °, van de Franse versie het woord « a » vervangen worden door het woord « à ».

In artikel 8, 2°, blz. 22044, moeten in de Nederlandse versie de woorden « het decreet van » worden vervangen door de woorden « het decreet van 7 juni 2001 ».

In artikel 8, 7°, blz. 22044, moeten in de Nederlandse versie de woorden « het decreet van » vervangen worden door de woorden « het decreet van 7 juni 2001 ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^