Erratum van 07 juni 2001
gepubliceerd op 21 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de verwijzingstabellen voor de disciplinaire en interdisciplinaire opleiding bepaald bij het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzer

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029057
pub.
21/02/2002
prom.
07/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


7 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de verwijzingstabellen voor de disciplinaire en interdisciplinaire opleiding bepaald bij het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzers en regenten. - Errata


In het bovenvermelde besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2001, in de Nederlandse tekst, dienen de volgende paragrafen te worden geschrapt : - bladzijde 31.681 : de paragraaf « De materies ... wetenschappelijke ingesteldheid » (art. 3); - bladzijde 31.683 : de paragraaf « De materies ... wetenschappelijke ingesteldheid » (art. 4); - bladzijde 31.685 : de paragraaf « De materies ... en de communicatie » (art. 7); - bladzijde 31.688 : de paragraaf « De materies ... wetenschappelijke ingesteldheid » (art. 11).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^