Erratum van 08 augustus 2005
gepubliceerd op 31 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022729
pub.
31/08/2005
prom.
08/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


8 AUGUSTUS 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2005, 2e editie : - blz 36495, punt 14), de volgende specialiteit invoegen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - blz 36506, de specialiteit TAMIZAM Zambon schrappen; - blz 36508, lees : - onder rubriek XV.1, wordt een als volgt opgesteld punt 17 toegevoegd : « Geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van ijzerstapeling bij rechthebbenden die een thalassemia major vertonen - Vergoedingsgroep : A-77. »;

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^