Erratum van 09 mei 2006
gepubliceerd op 03 juli 2006
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Erratum

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2006014155
pub.
03/07/2006
prom.
09/05/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


9 MEI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Erratum


Ten gevolge van een materiële vergissing werd dezelfde tekst van het koninklijk besluit van 9 mei 2006 dat reeds op 18 mei 2006 werd gepubliceerd, opnieuw gepubliceerd op 27 juni 2006. De publicatie van 27 juni 2006 moet dan ook als niet bestaande worden beschouwd.

Het koninklijk besluit van 9 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik op de openbare weg, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2006 op blz. 32396 en 32397, wordt opgeheven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^