Erratum van 09 oktober 1998
gepubliceerd op 06 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. - Errata

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1998014287
pub.
06/11/1998
prom.
09/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


9 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. - Errata


In het Belgisch Staatsblad nr. 208 van 28 oktober 1998 worden op : bl. 35436, de tekst en de tekening vervangen door de volgende : Tabel 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^