Erratum van 09 oktober 1998
gepubliceerd op 12 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022780
pub.
12/12/1998
prom.
09/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


9 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata


In het Belgisch Staatsblad nr. 215 van 7 november 1998, bladzijde 36411, in de Nederlandse en Franse teksten van artikel 7, 1, b), voegt men het teken « ° » vóór de omschrijving van de verstrekkingen 466012 - 466023, 466034 - 466045, 466056 - 466060, 466071 - 466082, 466093 - 466104, 466115 - 466126, 466130 - 466141, 466292 - 466303, 466314 - 466325, 466152 - 466163, 466174 - 466185, 466196 - 466200, 466211 - 466222 in de plaats van « - ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^