Erratum van 10 februari 1998
gepubliceerd op 05 juni 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren.

bron
ministerie van financien
numac
1998003259
pub.
05/06/1998
prom.
10/02/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


10 FEBRUARI 1998. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 21 maart 1998, blzn. 8262, 8264, 8265 en 8266 : In het ministerieel besluit van 10 februari 1998 tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren - worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Franse tekst van het eerste lid van artikel 5 dient te worden gelezen « de l'Administration des douanes et accises » in plaats van « de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines »;2° in de Franse tekst van het eerste lid van artikel 6 dient te worden gelezen « de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines » in plaats van « de l'Administration du cadastre »;3° in de Franse tekst van het eerste lid van artikel 7 dient te worden gelezen « de l'Administration du cadastre » in plaats van « de l'Administration de l'inspection spéciale des impots »; 4° in de Franse tekst van het eerste lid van artikel 8 dient te worden gelezen « La proposition provisoire de peine disciplinaire est formulée à l'encontre des agents de l'Administration spéciale des impots repris dans la colonne 1 des tableaux ci-après, par le fonctionnaire repris dans la colonne 2 des memes tableaux » in plaats van « Les compétences du Conseil de direction en matiere de formulation des propositions définitives de peines disciplinaires sont conférées aux collèges des chefs de service, sauf en ce qui concerne le personnel de niveau 1 du Secrétariat général et des services centraux ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^