Erratum van 10 februari 1998
gepubliceerd op 02 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. - Erratum

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016324
pub.
02/12/1998
prom.
10/02/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


10 FEBRUARI 1998. - Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 21 februari 1998 moet de volgende wijziging worden aangebracht : In de Franse tekst : - in artikel 52, 3°, § 7, wordt het woord « article 7 » vervangen door het woord « article 17 ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^