Erratum van 10 januari 2000
gepubliceerd op 05 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022516
pub.
05/07/2000
prom.
10/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


10 JANUARI 2000. - Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 15 april 2000, bl. 11732.

In de Franse tekst van « Annexe 54 (suite) », categorie C, tweede streepje, moet, tussen de laatste twee lijnen, volgend item tussengevoegd worden : « ils sont dépendants pour incontinence, et ».

P. 11739.

De bijlage 54, die dezelfde is als degene die reeds gepubliceerd is op bl. 11723, moet weggelaten worden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^