Erratum van 10 juli 2002
gepubliceerd op 23 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een herstructureringspremie aan sommige militairen. - Erratum

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2002007186
pub.
23/07/2002
prom.
10/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


10 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot toekenning van een herstructureringspremie aan sommige militairen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 236 van 17 juli 2002, tweede uitgave, worden de volgende verbeteringen aangebracht : - blz. 32316, in het opschrift, men dient te lezen « 10 juli 2002 » in plaats van « 1 juli 2002 » en « 10 juillet 2002 » in plaats van « 1er juillet 2002 ». - blz. 32318, de woorden « Gegeven te Brussel, 1 juli 2002 » vervangen door de woorden « Gegeven te Brussel, 10 juli 2002 » en de woorden « Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2002 » vervangen door de woorden « Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2002 ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^