Erratum van 10 juli 2013
gepubliceerd op 28 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot invoeging van het aanwijzingsbord "doorlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers". - Erratum

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014480
pub.
28/08/2013
prom.
10/07/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


10 JULI 2013. - Wet tot invoeging van het aanwijzingsbord "doorlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers". - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2013, bladzijde 49532, in de Nederlandse tekst van het opschrift, lees "doodlopende" in plaats van "doorlopende".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^