Erratum van 10 maart 1999
gepubliceerd op 11 september 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor sommige graden van het burgerlijk onderwijzend personeel van het Ministerie van Landsverdediging. - Erratum

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007161
pub.
11/09/1999
prom.
10/03/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


10 MAART 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor sommige graden van het burgerlijk onderwijzend personeel van het Ministerie van Landsverdediging. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 105 van 1 juni 1999, Ed. 3, blz. 19951, in de Nederlandse tekst, dient men te lezen : - in de derde alinea, tweede en derde lijn, « licentiaat houder » in plaats van « licentiaat niet houder ». - in de vierde alinea, derde lijn « licentiaat niet houder » in plaats van « licentiaat, houder ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^