Erratum van 10 september 2003
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het organiek reglement van de internaten en opvangtehuizen van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap. - Errata

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003202206
pub.
05/01/2004
prom.
10/09/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


10 SEPTEMBER 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het organiek reglement van de internaten en opvangtehuizen van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 21 november 2003, 2e Ed., pagina 56309, in artikel 9, lid 9, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het organiek reglement van de internaten en opvangtehuizen van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, dient "in het in lid 6 bedoelde aangetekend schrijven" gelezen te worden in plaats van "in het in lid 8 bedoelde schrijven".

In het Belgisch Staatsblad van 21 november 2003, 2e Ed., pagina 56306, in artikel 13, § 2, van de Franse tekst, dient "à dater de sa transmission" gelezen te worden in plaats van "à dater de leur transmission".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^