Erratum van 11 december 2001
gepubliceerd op 03 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financi

bron
ministerie van financien
numac
2002003248
pub.
03/07/2002
prom.
11/12/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


11 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën. - Errata


In het Belgisch Staatsblad nr. 366 van 22 december 2001, tweede uitgave, worden de volgende verbeteringen aangebracht : A) op blz. 44795, in het opschrift van het koninklijk besluit, dient in de Franse tekst te worden gelezen "exécution de la loi" in plaats van "introduction de la loi";

B) op blz. 44798 : 1) in de achtste verwijzing van de aanhef, dient in de Franse tekst te worden gelezen "modifiée en dernier lieu, en ce qui concerne les écotaxes, par la loi du 10 novembre 1997" in plaats van "modifiée en dernier lieu par la loi du 18 décembre 1998";2) in de achtste verwijzing van de aanhef, dient in de Nederlandse tekst te worden gelezen "10 november 1997" in plaats van "18 december 1998"; C) op blz. 44803 : 1) in kolom 1 dient te worden gelezen "10, § 1er" en "10, § 2" in plaats van "10, alinéa 1er" en "10, al.2"; 2) in kolom 4 dient te worden gelezen "10, § 1" en "10, § 2" in plaats van "10, eerste lid" en "10, tweede lid".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^