Erratum van 11 december 2013
gepubliceerd op 20 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen tot oprichting van een Interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme in de vorm

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201776
pub.
20/03/2014
prom.
11/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


11 DECEMBER 2013. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen tot oprichting van een Interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme in de vorm van een gemeenschappelijke instelling in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980. - Erratum


De datum van het samenwerkingsakkoord gevoegd bij bovenvermeld decreet, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2014 op blz. 18491 en volgende en bedoeld in het voorwerp alsook in artikel 1, is 12 juni 2013 in plaats van 23 juli 2012.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^