Erratum van 11 februari 2003
gepubliceerd op 12 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken. Erratum

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011290
pub.
12/05/2003
prom.
11/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


11 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken. Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 103 van 27 maart 2003, blz. 14761, bericht nr. 2003/11136, gelieve de titel te lezen zoals hierboven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^