Erratum van 11 februari 2003
gepubliceerd op 15 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029271
pub.
15/05/2003
prom.
11/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


11 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 10 april 2003, op bladzijde 18120, in de Franse tekst, onder de titel « Désignation », « Par arrêté du 11 février 2003... à l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 2003 portant désignation de membres... avec prises d'effets au 1er mars 2003 », dienen de woorden « 13 septembre 2003 » vervangen te worden door de woorden 13 septembre 2002 ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^