Erratum van 11 september 2020
gepubliceerd op 07 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs. - Erratum

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020015693
pub.
07/10/2020
prom.
11/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015693

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


11 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 30 september 2020, bladzijden 68808 en volgende, verwijzen de artikelen 12, 19, 38, 55 en 56 van het koninklijk besluit van 11 september 2020 betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs naar bijlage 1 en verwijst artikel 13 naar bijlage 2 van dat besluit.

Die bijlagen 1 en 2 werden echter niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Die bijlagen volgen hieronder.

Bijlage 1: opleidingsonderdelen voor de stage voor gecertificeerd accountant en de stage voor gecertificeerd belastingadviseur

Benaming van het opleidingsonderdeel


1.

opleidingsonderdelen van accountancy


1.1.

algemeen boekhouden

1.2.

boekhoudrecht en jaarrekeningenrecht

1.3.

analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening

1.4.

geconsolideerde jaarrekeningen en wetgeving inzake geconsolideerde jaarrekeningen

1.5.

beginselen van de Europese wetgeving en van de internationale normen inzake boekhouding

1.6.

externe controle

1.7.

interne controle

1.8.

analytische boekhouding en management accounting

1.9.

financiële analyse en fundamentele principes van financieel bedrijfsbeheer


2.

fiscale opleidingsonderdelen


2.1.

algemene beginselen van fiscaal recht

2.2.

personenbelasting

2.3.

vennootschapsbelasting

2.4.

belasting over de toegevoegde waarde

2.5.

fiscale procedure

2.6.

registratie- en successierechten

2.7.

regionale en lokale belastingen

2.8.

Europees en internationaal fiscaal recht


3.

vennootschaps- en verenigingsrecht


4.

deontologie met betrekking tot het beroep evenals beginselen inzake de antiwitwaswetgeving


5.

andere opleidingsonderdelen


5.1.

beginselen van ondernemingsrecht, economisch recht en insolventierecht

5.2.

beginselen van burgerlijk recht

5.3.

beginselen van arbeids- en sociale zekerheidsrecht

5.4.

informaticatoepassingen en digitale processen met betrekking tot de activiteiten van de accountant en de belastingconsulent


Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 11 september 2020 betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, D. DUCARME De Minister van Economie, N. MUYLLE

Bijlage 2: Studiepunten voor vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het toelatingsexamen van de stage voor gecertificeerd accountant en voor gecertificeerd belastingadviseur

Benaming van de leerstof

ECTS (*)


1

algemeen boekhouden

9

2

boekhoudrecht

3

3

jaarrekeningenrecht


4

analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening

4

5

geconsolideerde jaarrekeningen en wetgeving inzake geconsolideerde jaarrekeningen

3

6

beginselen van de Europese wetgeving en van de internationale normen inzake boekhouding (IFRS)

3

7

externe controle

5

8

interne controle

4

9

analytische boekhouding en management accounting

6

10

financiële analyse en fundamentele principes van financieel bedrijfsbeheer

5

11

organisatie van de boekhouddiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen

3

12

algemene beginselen van fiscaal recht

3

13

personenbelasting

6

14

vennootschapsbelasting

6

15

belasting over de toegevoegde waarde

5

16

fiscale procedure

3

17

beginselen van registratie- en successierechten

1

18

beginselen van regionale en lokale belastingen

1

19

beginselen van Europees en internationaal fiscaal recht

1

20

deontologie met betrekking tot de activiteiten van het beroep evenals beginselen van de antiwitwaswetgeving

3

21

vennootschaps- en verenigingsrecht

4

22

beginselen van ondernemingsrecht, economisch recht en insolventierecht

3

23

beginselen van burgerlijk recht

2

24

beginselen van arbeids- en sociale zekerheidsrecht

2

25

informaticatoepassingen en digitale processen met betrekking tot de activiteiten van het beroep

5

(*) Voor de omrekening van ECTS-studiepunten naar contacturen worden de studiepunten vermenigvuldigd met 15.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 11 september 2020 betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, D. DUCARME De Minister van Economie, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^