Erratum van 12 februari 2003
gepubliceerd op 16 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+ en het koninklijk besluit van 6 juli 1997

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003335
pub.
16/06/2003
prom.
12/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


12 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+ en het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het Ministerie van Financiën. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 15 april 2003, eerste editie, moet : - op bladzijde 18906, in de tabel bij artikel 2, in de derde kolom, op de achtste rij, het bedrag « 349,05 » gelezen worden in plaats van « 340,05 »; - op bladzijde 18910, in de tabel bij artikel 6, in de tweede kolom, op de vierde rij, het bedrag « 619,37 » gelezen worden in plaats van « 618,37 »; - op bladzijde 18913, in artikel 10, in de Nederlandse tekst, het woord « besluit » gelezen worden in plaats van « esbluit ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^