Erratum van 12 januari 2006
gepubliceerd op 15 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot indiening van nieuwe modellen van aankondiging en tot wijziging van drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveri

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2006021082
pub.
15/05/2006
prom.
12/01/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


12 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit tot indiening van nieuwe modellen van aankondiging en tot wijziging van drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - Errata


In het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot indiening van nieuwe modellen van aankondiging en tot wijziging van drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad nr. 28 van 27 januari 2006, blz. 4528 tot 4762, [2006/269], dienen de volgende errata te worden aangebracht : - op bladzijde 4532, Franse tekst, voorlaatste regel van het overwegend gedeelte, moet men lezen : "... par le présent arrêté et que la transposition ..."; - op bladzijde 4540, moet men lezen "artikel 66sexies " en "Art. 66sexies " in plaats van "artikel 61sexies " en "Art. 61sexies "; - op bladzijde 4667, Franse tekst, punt IV.3.5., moet het sterretje in de tekst tussen haakjes "(dans le cas d'une procédure négociée)" geschrapt worden; - op bladzijde 4667, Franse tekst, punt II.1.2., moet men lezen "(voir l'annexe 9 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996/..." in plaats van "(voir l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996/...".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^