Erratum van 13 december 2006
gepubliceerd op 19 december 2006

Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité van Overheidsbedrijven. - Erratum

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2006014290
pub.
19/12/2006
prom.
13/12/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité van Overheidsbedrijven. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 13 december 2006, blz. 69429, moet artikel 1 gelezen worden als volgt : «

Artikel 1.De heer Alain Lambert is benoemd tot werkend lid van het Comité Overheidsbedrijven ter vervanging van de heer Guy Biamont, wiens mandaat hij zal voleindigen.

De heer henri Syben is benoemd tot werkend lid van het Comité Overheidsbedrijven, ter vervanging van de heer José Damilot, wiens mandaat hij zal voleindigen. »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^