Erratum van 13 januari 2011
gepubliceerd op 14 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie. - Erratum

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029156
pub.
14/03/2011
prom.
13/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


13 JANUARI 2011. - Decreet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie. - Erratum


In het decreet van 13 januari 2011 tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2011, bladzijde 12753, worden de volgende wijzigingen aangebracht : In artikel 58 : 1° wordt het aantal « 48 » vervangen door het aantal « 50 »;2° wordt het aantal « 52 » vervangen door het aantal « 54 »;3° wordt het aantal « 52bis » vervangen door het aantal « 55 ». In artikel 60 : 1° wordt het aantal « 45 » vervangen door het aantal « 47 »;2° wordt het aantal « 46 » vervangen door het aantal « 48 »;3° wordt het aantal « 47 » vervangen door het aantal « 49 ». In artikel 61 wordt het aantal « 44 » vervangen door het aantal « 46 ».

In artikel 63 wordt het aantal « 53 » vervangen door het aantal « 56 ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^