Erratum van 14 maart 2005
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie. - Erratum

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011189
pub.
11/04/2005
prom.
14/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


14 MAART 2005. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2005, Ed. 2, blz. 11125 e.v. : In de aanhef van het koninklijk besluit van 14 maart 2005 tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie dienen de woorden « de Minister van Mobiliteit » en « de Minister van Werk » respectievelijk te worden vervangen door « Onze Minister van Mobiliteit » en « Onze Minister van Werk ».

In artikel 3 van hetzelfde besluit dienen de woorden « treedt in werking op » te worden vervangen door de woorden « heeft uitwerking met ingang van ».

De Minister van Economie, M. VERWILGHEN De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^