Erratum van 15 december 1997
gepubliceerd op 19 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht. - Erratum

bron
ministerie van justitie
numac
1998009334
pub.
19/05/1998
prom.
15/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


15 DECEMBER 1997. - Wet tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht. - Erratum


In de voetnoot van de wet van 15 december 1997 tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht (Belgisch Staatsblad van 3 februari 1998, p. 3001) dient onder de rubriek « Gedr. St. van de Senaat - 1 - 781 - 1997-1998 », te worden gelezen : « Nr. 2 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat. », in plaats van « Nr. 2 : Tekst aangenomen door de Senaat. ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^