Erratum van 15 september 1997
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de opvang en de opleiding van de personeelsleden van de rijksbesturen. - Errata

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1997002141
pub.
07/03/1998
prom.
15/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


15 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit betreffende de opvang en de opleiding van de personeelsleden van de rijksbesturen. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 27 november 1997, blz. 31.610 tot 31.621 : In het koninklijk besluit van 15 september 1997 betreffende de opvang en de opleiding van de personeelsleden van de rijksbesturen worden de volgende verbeteringen aangebracht : 1° in de Franse tekst van artikel 4 dient te worden gelezen « les organisations syndicales représentatives » in plaats van « les organisations représentatives »;2° in de Franse tekst van artikel 19, 1°, tweede streepje, dient te worden gelezen « les trois premières semaines de la formation » in plaats van « les premières semaines de la formation »;3° in de Franse tekst van bijlage I, E, dient te worden gelezen « sub A à D » in plaats van « sub A et D »;4° bijlage II wordt vervangen door de bijgaande bijlage. Bijlage II MODEL Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om bijgevoegd te worden bij Ons besluit van 15 september 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^