Erratum van 15 september 1997
gepubliceerd op 30 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum. - Erratum

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022947
pub.
30/12/1997
prom.
15/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


15 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 198 van 17 oktober 1997, blz. 27515, in de Nederlandse tekst van voormeld koninklijk besluit, dient de eerste regel van artikel 2, 2°, te worden gelezen als : « 2° volgende leden worden toegevoegd : » in plaats van : « 2° volgende leden kunnen worden toegevoegd : ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^