Erratum van 17 mei 2017
gepubliceerd op 15 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Erratum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017020384
pub.
15/06/2017
prom.
17/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020384

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


17 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 147 van 1 juni 2017, moeten de volgende wijzigingen worden aangebracht : Op bladzijde 60584, in de Nederlandse tekst, wordt het woord "paragraaf" gelezen worden als "lid".

Op bladzijde 60584, in de Nederlandse tekst, worden de woorden " § 2" geschrapt.


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^