Erratum van 18 december 2003
gepubliceerd op 29 januari 2004

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastdtelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie. - Erratum

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031038
pub.
29/01/2004
prom.
18/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


18 DECEMBER 2003. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastdtelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie. - Erratum


In het Belgische Staatsblad van 12 januari 2004, bl. 1449 : Lees : « De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, J. CHABERT » In plaats van : « De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J. CHABERT »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^