Erratum van 18 juli 2000
gepubliceerd op 04 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling voor het academiejaar 2000-2001 van het reglement houdende de gegevens voor de beoordeling van de hoedanigheden van de kandidaten in de Koninklijke Militaire School en het programma van de cursussen van de polytechnisch

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007215
pub.
04/08/2000
prom.
18/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


18 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor het academiejaar 2000-2001 van het reglement houdende de gegevens voor de beoordeling van de hoedanigheden van de kandidaten in de Koninklijke Militaire School en het programma van de cursussen van de polytechnische afdeling en van de afdeling alle wapens. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 148 van 1 augustus 2000, blz. 26377, bij de code CL501, tweede landstaal, het cijfer « 5 » dat zich bevindt in de kolom Rap. moet in de kolom Coëf. staan.

Bladzijde 26401, de rubriek « Fysieke Hoedanigheden » moet vervangen worden door « Karakteri)le Hoedanigheden ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^