Erratum van 18 juli 2003
gepubliceerd op 13 augustus 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008. - Erratum

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003035924
pub.
13/08/2003
prom.
18/07/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


18 JULI 2003. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008. - Erratum


Belgisch Staatsblad van 28 juli 2003, tweede editie, bladzijde 39538 (Nederlandse tekst) en bladzijde 39553 (Franse tekst). Op het einde van artikel 11 na d) onder de opsomming beginnend met de woorden "als volgt geopend :" moet in het Nederlands 5° "grauwe gans van 15 september tot 15 november" geschrapt worden. Punt 6° "vossen, konijnen en houtduiven van 15 september tot 15 november" wordt dan het nieuwe 5°.

In de Franse versie wordt 5° "l'oie cendrée du 15 septembre jusqu'au 15 novembre" geschrapt en wordt 6° "les renards, lapins, les pigeons ramiers du 15 septembre jusqu'au 15 novembre" het nieuwe 5°.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^