Erratum van 19 juli 2013
gepubliceerd op 27 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Erratum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000221
pub.
27/03/2014
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


19 JULI 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 16 september 2013, tweede editie, bladzijde 65594, dient de nota inzake de parlementaire werkzaamheden gevoegd bij de wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, als volgt te worden aangevuld : "Senaat Stukken. - Wetsontwerp 5-2129/1. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat."

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^