Erratum van 20 december 2007
gepubliceerd op 20 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

20 DECEMBER 2007 - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 31 mei 2007 betreffende de inspraak van het publiek inzake het leefmilieu - Errata

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200876
pub.
20/03/2008
prom.
20/12/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


20 DECEMBER 2007 - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 31 mei 2007 betreffende de inspraak van het publiek inzake het leefmilieu - Errata


In bovenvermeld besluit van de Waalse Regering, bekendgemaakt op bladzijde 12192 van het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2008, moeten de twee eerste opschriften van artikel 3 omgekeerd worden en dienen ze in de volgende volgorde te worden gelezen : "TITEL III. - Inspraak van het publiek inzake het leefmilieu HOOFDSTUK I. - Informatievergadering"; - in artikel R.41-16 dient punt 3° van het eerste lid als volgt te worden gelezen : "3° het attest waaruit blijkt dat hij de jaarlijkse opleiding bedoeld in artikel R.41-12, § 1, 5°, gevolgd heeft."

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^