Erratum van 20 december 2011
gepubliceerd op 10 mei 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra. - Erratum

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029190
pub.
10/05/2012
prom.
20/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


20 DECEMBER 2011. - Decreet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra. - Erratum


In het decreet van 20 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad nr. 66, van 24 februari 2012, op pagina 12693, wordt artikel 10novodecies, § 1, - zoals ingevoegd bij artikel 8 van genoemd decreet - vervangen door hetgeen volgt : « § 1. Rekening houdend met de bepalingen in de afdelingen I en II kan het personeelslid dat een gedeeltelijke viertijdse terbeschikkingstelling geniet deze wijzigen in een volledige of gedeeltelijke halftijdse of drievierdetijdse terbeschikkingstelling, het personeelslid dat een gedeeltelijke halftijdse terbeschikkingstelling geniet kan deze wijzigen in een volledige of gedeeltelijke drievierdetijdse terbeschikkingstelling, het personeelslid dat een gedeeltelijke drievierdetijdse terbeschikkingstelling geniet kan deze wijzigen in een volledige terbeschikkingstelling. »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^