Erratum van 20 december 2016
gepubliceerd op 16 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Erratum

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien
numac
2017020009
pub.
16/01/2017
prom.
20/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020009

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID, FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


20 DECEMBER 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Erratum


Op bladzijde 91836 van het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016 wordt de afkondigingsdatum van de wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken vervangen door « 25 december 2016 ».


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^