Erratum van 20 januari 1998
gepubliceerd op 20 juni 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven . - Erratum

bron
ministerie van financien
numac
1998003230
pub.
20/06/1998
prom.
20/01/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


20 JANUARI 1998. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (1). - Erratum


Belgisch Staatsblad van 5 februari 1998, blz. 3226.

In de verwijzing (1), worden de refertes van de parlementaire bescheiden van de Senaat, vervangen door de volgende refertes : "Senaat : Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1-801/1. - Amendementen, nr. 1-801/2. - Verslag namens de Commissie, nr. 1-801/3. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 1-801/4. - Amendementen, nr. 1-801/5. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 1-801/6.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 15 januari 1998."

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^