Erratum van 21 december 2001
gepubliceerd op 18 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen. - Erratum

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016106
pub.
18/05/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


21 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen. - Erratum


- Op blz. 8503 van het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2002 dient in de Nederlandse tekst, tabel 7, onder punt 6.4.2., naast X <80 de zin als volgt gelezen te worden : « Alle graansoorten : aanvaarding voor zover geen voorbehoud van de inschrijvingsnemer bij de inschrijving; en voor triticale mits afzonderlijke stockage en triage. » - Op blz. 8504 van het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2002 dient in de Nederlandse tekst, de eerste lijn van tabel 8 van punt 6.4.3.4. te worden gelezen als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - Op blz.8504 van het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2002 dient in de Nederlandse tekst punt 4, onder 6.4.3.4., (a), opmerkingen, als volgt gelezen te worden : « Voor de productie van prebasiszaad en basiszaad E2, wordt een gehalte lager of gelijk aan 10/00 aan mutanten niet als een onzuiverheid aangezien. »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^