Erratum van 21 december 2001
gepubliceerd op 20 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 1999 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van het militair hospitaal te Brussel die speciaa

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022207
pub.
20/03/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


21 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999022137 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van het Militair Hospitaal te Brussel die speciaal is uitgerust voo sluiten tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van het militair hospitaal te Brussel die speciaal is uitgerust voor de behandeling met zuurstoftherapie in hyperbare drukkamer. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2002, blz. 6264, aan het artikel 1, de tabel door de volgende tabel wordt vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^