Erratum van 21 maart 2014
gepubliceerd op 01 april 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Erratum

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003125
pub.
01/04/2014
prom.
21/03/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


21 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2014, tweede uitgave, akte nr. 2014/03091, Nederlandse tekst, bl. 26735, eerste alinea, moet gelezen worden : « btw-comité », in plaats van : « btw-comié ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^