Erratum van 21 maart 2018
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit 2017/1121 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 juni 2009 tot vaststelling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse G

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018030778
pub.
10/04/2018
prom.
21/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030778

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


21 MAART 2018. - Besluit 2017/1121 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 juni 2009 tot vaststelling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2018, akte nr 2018/11645 : Bl. 32066, moet gelezen worden : « FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST »


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^