Erratum van 21 maart 2019
gepubliceerd op 27 juni 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2019. - Erratum

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019202984
pub.
27/06/2019
prom.
21/03/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202984

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 MAART 2019. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2019. - Erratum


In de Nederlandse versie van bovenvermeld besluit, bekendgemaakt

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^