Erratum van 21 mei 2010
gepubliceerd op 27 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. - Erratum

bron
vlaamse overheid
numac
2010035538
pub.
27/07/2010
prom.
21/05/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID


21 MEI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 191 van 24 juni 2010, 2e editie, moeten op pagina 39147, in de tabel, onder « Gewas », in plaats van de woorden « Andere Brassica spp. dan Brassica napus, andere Cannabis sativa dan eenhuizige Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, andere Gossypium spp. dan hybriden van Gossypium hirsutum en/of Gossypium barbadense, Sinapis alba : » de woorden « Andere Brassica spp. dan Brassica napus, andere Cannabis sativa dan eenhuizige Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba : » gelezen worden.

In het Belgisch Staatsblad nr. 191 van 24 juni 2010, 2e editie, moeten op pagina 39148, in de tabel, betreffende de vermelding met de hoofding « Gossypium hirsutum en/of Gossypium barbadense », in plaats van de woorden « - voor de productie van basiszaad van ouderlijnen van Gossypium hirsutum » en « - voor de productie van basiszaad van ouderlijnen van Gossypium barbadense » de woorden « - voor de productie van basiszaad van Gossypium hirsutum » en « - voor de productie van basiszaad van Gossypium barbadense » gelezen worden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^