Erratum van 22 november 2001
gepubliceerd op 19 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bestemd voor de financiering van de opleiding en van de sensibilisering van het personeel voor de palliatieve verzorgin

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022040
pub.
19/01/2002
prom.
22/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


22 NOVEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bestemd voor de financiering van de opleiding en van de sensibilisering van het personeel voor de palliatieve verzorging in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden. - Erratum


Belgisch Staatsblad van 13 december 2001, blz. 43046 : In de Nederlandstalige tekst van artikel 2, eerste lid, moeten de woorden "het aantal in de inrichting op 31 december van het vorige jaar opgenomen patiënten B en C" vervangen worden door de woorden "het aantal patiënten B en C aanwezig in de inrichting op de vorige 30 september".

Blz. 43047 : in de Nederlandstalige tekst van artikel 3, 1°, moeten de woorden "tijdens het jaar dat volgt op" vervangen worden door de woorden "binnen zes maanden na".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^