Erratum van 23 december 2002
gepubliceerd op 31 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld in artikel 48bis, 2, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Erratum

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014022
pub.
31/01/2003
prom.
23/12/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


23 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld in artikel 48bis, 2, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Erratum


1° Na de aanhef en vóór het beschikkend gedeelte van dit besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2002 - Ed.2, gelieve te lezen « Besluiten » in plaats van « Besluit ». 2° In artikel 3 van dit zelfde besluit, dient men in artikel 1bis , 1°, 3e streepje te lezen : « met classificatiecode D of DT of met UNO-nummer 2956, 3221 tot 3242 en 3251 van klasse 4.1 » in plaats van « met UNO-nummers 2555 tot 2557, 2907, 2956, 3221 tot 3242 en 3251 van verpakkingsgroep I van klasse 4.1 ».

Verantwoording : gezien de herstructurering van de klasse 4.1 van de bijlage A bij het ADR, moet er naar classificatiecode in plaats van naar verpakkingsgroepen worden verwezen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^