Erratum van 23 mei 2000
gepubliceerd op 02 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot instelling van een werkstructuur met het oog op de uitvoering van de politiehervorming. - Erratum

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000650
pub.
02/08/2000
prom.
23/05/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


23 MEI 2000. - Koninklijk besluit tot instelling van een werkstructuur met het oog op de uitvoering van de politiehervorming. - Erratum


In het Belgisch Staadblad nr. 143 van 25 juli 2000, bladzijde 25435, artikel 5, in de Franse tekst : « L'allocation est payée mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle équivaut à 1/12 du montant annuel. » in plaats van : « 1/2 ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^